Toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus
We zijn van mening dat het internet beschikbaar en toegankelijk moet zijn voor iedereen en zetten ons in om een website te bieden die toegankelijk is voor een zo breed mogelijk publiek, ongeacht de vaardigheden van personen.

Om hieraan te voldoen, streven we ernaar om op AA-niveau zo strikt mogelijk te voldoen aan de richtlijnen voor toegankelijkheid van webcontent (WCAG) 2.1 van het World Wide Web Consortium (W3C). In deze richtlijnen wordt uitgelegd hoe webcontent toegankelijk kan worden gemaakt voor personen met verschillende handicaps. Door te voldoen aan deze richtlijnen kunnen we ervoor zorgen dat de website onder andere toegankelijk is voor blinden en personen met motorische, visuele en cognitieve beperkingen.

Deze website maakt gebruik van verschillende technologieën die zijn bedoeld om de website altijd zo toegankelijk mogelijk te maken. We maken gebruik van een toegankelijkheidsinterface waarmee personen met een specifieke handicap de gebruikersinterface van de website aan hun persoonlijke behoeften kunnen aanpassen.

Bovendien maakt de website gebruik van een op AI gebaseerde applicatie die op de achtergrond wordt uitgevoerd en het toegankelijkheidsniveau voortdurend optimaliseert. Deze applicatie verandert de HTML van de website en past de functionaliteit en het gedrag aan van schermlezers die door blinde gebruikers worden gebruikt en van toetsenbordfuncties die door personen met een motorische beperking worden gebruikt.

Als u contact met de eigenaar van de website wilt opnemen, kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: contactus@moroccanoil.com

Schermlezer en toetsenbordnavigatie
Naast verschillende gedragsveranderingen maakt onze website gebruik van webtechnieken met ARIA-attributen (Accessible Rich Internet Applications) om ervoor te zorgen dat blinde gebruikers die de website met behulp van een schermlezer bezoeken de functies van de website kunnen lezen, begrijpen en gebruiken. Zodra een gebruiker met een schermlezer uw site bezoekt, wordt de gebruiker meteen gevraagd het profiel voor schermlezers te gebruiken, zodat deze gebruiker uw site effectief kan gebruiken en bedienen. Hieronder leest u hoe onze website
aan enkele van de belangrijkste vereisten voor schermlezers voldoet:

1. Optimalisatie voor schermlezers: we voeren een proces uit waarbij de elementen van de website van boven naar beneden worden geanalyseerd om voortdurende naleving te garanderen, zelfs wanneer de website wordt bijgewerkt. Tijdens dit proces voorzien we schermlezers van betekenisvolle gegevens met behulp van een reeks ARIA-attributen. We bieden bijvoorbeeld nauwkeurige formulierlabels; beschrijvingen voor actiepictogrammen (pictogrammen voor sociale media, zoekpictogrammen, winkelwagenpictogrammen, enzovoort); validatierichtlijnen voor formulierinvoer; elementrollen zoals knoppen, menu's, modale dialoogvensters (pop-ups) en meer.

Daarnaast scant het achtergrondproces alle afbeeldingen van de website. Dit proces biedt een nauwkeurige en betekenisvolle beschrijving op basis van beeld- en objectherkenning in de vorm van een alt-attribuut (alternatieve tekst) voor afbeeldingen die geen beschrijving hebben. Met behulp van een OCR-technologie (optische tekenherkenning) extraheert het proces ook teksten die in de afbeelding zijn ingesloten. Gebruikers kunnen op elk moment op de toetsenbordcombinatie Alt+1 drukken om aanpassingen van de schermlezer in te schakelen. Gebruikers van schermlezers krijgen ook een automatische melding om de schermlezermodus in te schakelen zodra ze de website bezoeken.

Deze aanpassingen zijn compatibel met populaire schermlezers zoals JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack.

2. Optimalisatie van toetsenbordnavigatie: het achtergrondproces past ook de HTML van de website aan en voegt verschillende gedragingen toe met behulp van JavaScript-code om ervoor te zorgen dat de website via het toetsenbord kan worden bediend. Dit omvat de mogelijkheid om met de toetsen Tab en Shift+Tab op de website te navigeren, dropdowns met de pijltjestoetsen
te bedienen en met Esc te sluiten, knoppen en koppelingen met Enter te activeren, met de pijltjestoetsen tussen keuzerondjes en selectievakjes te navigeren en deze met de spatiebalk of Enter te selecteren.

Bovendien kunnen toetsenbordgebruikers op elk moment menu's voor het overslaan van content openen door op Alt+2 te drukken. Deze navigatiemenu's kunnen ook als het eerste element op de site worden getoond als gebruikers met het toetsenbord navigeren. Het achtergrondproces verwerkt ook geactiveerde pop-ups door de toetsenbordfocus naar deze vensters te verplaatsen zodra deze worden getoond, zodat de focus niet naar andere elementen buiten de pop-up verplaatst.

Gebruikers kunnen ook sneltoetsen gebruiken zoals 'M' (menu's), 'H' (koppen), 'F' (formulieren), 'B' (knoppen) en 'G' (afbeeldingen) om rechtstreeks naar specifieke elementen te gaan.
Profielen voor personen met een handicap die op onze website worden ondersteund
• Profiel voor personen met epilepsie: met dit profiel kunnen personen met epilepsie de website veilig gebruiken door het risico te vermijden op aanvallen die door knipperende of flikkerende animaties en risicovolle kleurencombinaties kunnen worden veroorzaakt.
• Profiel voor slechtzienden: dit profiel past de website aan zodat deze toegankelijk is voor de meeste personen met een visuele beperking, zoals personen met verminderd gezichtsvermogen, tunnelvisie, staar, glaucoom en andere beperkingen.
• Profiel voor personen met een cognitieve beperking: dit profiel biedt verschillende ondersteunende functies om gebruikers met cognitieve beperkingen zoals autisme, dyslexie, CVA (cerebrovasculaire aandoening) en andere beperkingen te helpen zich makkelijker op de belangrijkste elementen te concentreren.
• Profiel voor personen met ADHD: dit profiel vermindert afleiding en geluid aanzienlijk, zodat personen met ADHD en neurologische ontwikkelingsstoornissen makkelijker kunnen navigeren, lezen en zich op de belangrijkste elementen kunnen concentreren.
• Profiel voor blinde gebruikers (schermlezers): dit profiel past de website aan zodat deze compatibel is met schermlezers zoals JAWS, NVDA, VoiceOver en TalkBack. Op de computer van de blinde gebruiker kan een schermlezer worden geïnstalleerd die compatibel met deze site is.
• Profiel voor toetsenbordnavigatie (motorische beperking): met dit profiel kunnen personen met een motorische beperking de website met de toetsen Tab, Shift+Tab en Enter bedienen. Gebruikers kunnen ook sneltoetsen gebruiken zoals 'M' (menu's), 'H' (koppen), 'F' (formulieren), 'B' (knoppen) en 'G' (afbeeldingen) om rechtstreeks naar specifieke elementen te gaan.
Aanvullende aanpassingen van de gebruikersinterface, het ontwerp en de leesbaarheid
1. Lettertypeaanpassingen – gebruikers kunnen de lettertypegrootte kleiner en groter maken, de familie (het type) wijzigen en de afstand, uitlijning, regelhoogte en meer aanpassen.
2. Kleuraanpassingen – gebruikers kunnen verschillende kleurcontrastprofielen selecteren, zoals licht, donker, omgekeerd en monochroom. Bovendien kunnen gebruikers kleurenschema's van titels, teksten en achtergronden aanpassen door een van de zeven verschillende kleuropties te kiezen.
3. Animaties – gebruikers met epilepsie kunnen alle actieve animaties met één klik op de knop stoppen. Animaties die door de interface worden bestuurd, omvatten video's, gifs en knipperende CSS-overgangen.
4. Content markeren – gebruikers kunnen ervoor kiezen om essentiële elementen zoals koppelingen en titels te markeren. Ze kunnen er ook voor kiezen om alleen elementen met focus of zwevende elementen te markeren.
5. Audio dempen – gebruikers met hoortoestellen kunnen hoofdpijn of andere problemen ervaren door audio die automatisch wordt afgespeeld. Met deze optie kunnen
gebruikers al het geluid op de website meteen dempen.
6. Cognitieve beperkingen — we gebruiken een zoekmachine die aan Wikipedia en Wiktionary is gekoppeld waarmee personen met cognitieve beperkingen de betekenis van zinnen, initialen, jargon en andere termen kunnen begrijpen.
7. Aanvullende functies – we bieden gebruikers de mogelijkheid om de kleur en grootte van de muisaanwijzer te wijzigen, een afdrukmodus te gebruiken, een virtueel toetsenbord in te schakelen en nog veel meer functies.
Ondersteunende technologie en browsercompatibiliteit
We streven ernaar zoveel mogelijk browsers en ondersteunende technologieën te ondersteunen, zodat onze gebruikers de meest geschikte hulpmiddelen voor hen kunnen kiezen en deze met zo weinig mogelijk beperkingen kunnen gebruiken. Daarom hebben we hard gewerkt om alle belangrijke systemen die meer dan 95% van het marktaandeel van gebruikers hebben, waaronder Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Opera en Microsoft Edge, JAWS en NVDA (schermlezers) voor zowel Windows- als Mac-gebruikers te kunnen ondersteunen.

Opmerkingen, commentaar en feedback
Ondanks onze uiterste inspanningen om alle gebruikers de mogelijkheid te bieden om de website aan hun behoeften aan te passen, kunnen er nog steeds pagina's of gedeeltes zijn die niet volledig toegankelijk zijn, binnenkort toegankelijk worden of waarvoor geen geschikte technologische oplossing is om ze toegankelijk te maken. We blijven de toegankelijkheid voortdurend verbeteren door opties en functies toe te voegen, bij te werken en te verbeteren en nieuwe technologieën te ontwikkelen en toe te passen. Al deze inspanningen zijn erop gericht om door middel van technologische vooruitgang het optimale toegankelijkheidsniveau te bereiken. Als u contact met de eigenaar van de website wilt opnemen, kunt u het volgende e-mailadres gebruiken: contactus@moroccanoil.com

25 januari 2024